przerwa1

eu

Terminy składania wniosków

Zgodnie z ustawą wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski przyjmowane będą od 1 września danego roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przy ul. Sikorskiego 8. Pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni) w godzinach przyjmowania interesantów w Dziale.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146