DODATEK MIESZKANIOWY

Adam Szumowski

Korzystna zmiana pojawiła się w znowelizowanej ustawie o dodatkach mieszkaniowych.
Od dnia 9 lutego 2022 roku kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania dodatku mieszkaniowego wynosi:

 • w gospodarstwie jednoosobowym: 2 265,01 zł
 • w gospodarstwie wieloosobowym: 1 698,76 zł

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).",

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (wymienione w ustawie j.w.) Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:

 1. posiadają tytuł prawny do lokalu;
 2. zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
 3. spełniają kryterium dochodowe.

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • dla 1 osoby – 35 m² ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m²
 • dla 2 osób – 40 m² maksymalna powierzchnia to 52 m²
 • dla 3 osób – 45 m² maksymalna powierzchnia to 58,50 m²
 • dla 4 osób – 55 m² maksymalna powierzchnia to 71,50 m²
 • dla 5 osób – 65 m² maksymalna powierzchnia to 84,50 m²
 • dla 6 osób – 70 m² maksymalna powierzchnia to 91 m²

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Gdzie można złożyć wniosek lub uzyskać informacje?

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, ul. Jedności Narodowej 11, we wtorek i czwartek w godzinach od 9,00 do 14,30 w środę od 9,00 do 16,30.
Dodatkowych informacji można uzyskać w dziale Dodatki Mieszkaniowe tel. 75 717 21 46 w. 136 , 609 430 013 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

załącznik