NOWE KWOTY DODATKU ENERGETYCZNEGO

Adam Szumowski

Od 1 maja 2022 r. zmienia się wysokość dodatku energetycznego. Nowe stawki dodatku zostały wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. (Monitor Polski z dnia 20 kwietnia 2022 r. poz. 419)

NOWE KWOTY DODATKU ENERGETYCZNEGO

W okresie od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wysokość dodatku energetycznego będzie wynosiła odpowiednio:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 13,38 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 18,58 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 22,30 zł/miesiąc.