Godziny przyjęć interesantów

Adam Szumowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie informuje, że przyjmowanie interesantów i osobiste załatwianie spraw będzie możliwe:

  • we wtorki w godzinach od 9.00-14.30
  •  w środy w godzinach od 9.00-16.30
  •  w czwartki w godzinach od 9.00-14.30

W pozostałych dniach i godzinach pracownicy pozostaną do dyspozycji interesantów za pośrednictwem telefonów i innych form komunikacji elektronicznej.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Elżbieta Pawłowska