Informacja o składaniu wniosków na świadczenia na okres zasiłkowy 2021/2022

Adam Szumowski

Od miesiąca lipca 2021 roku można składać wnioski w formie elektronicznej o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022.

Od 1 sierpnia 2021 roku można składać wnioski w formie papierowej w siedzibie Ośrodka.

W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w okresie od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2021 r. następuje do dnia 30 listopada 2021r.

W przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 września do 31 października 2021r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia 2021r.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Natomiast po tym okresie, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.