Okres świadczeniowy z funduszu alimentacyjnego 2021/2022 trwa: od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r.

Adam Szumowski

Na okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. wnioski przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2021 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 01.09.2021r. do dnia 30.09.2021r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2021r.

W przypadku złożenia wniosku od dnia 01.10.2021r. do dnia 31.10.2021r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2021r.

Wnioski złożone później niż w październiku spowodują, że prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022, zostanie złożony od dnia 01.11.2021r. do dnia 30.11.2021r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia 2022r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022, zostanie złożony od dnia 01.12.2021r. do dnia 31.01.2022r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2022r.