przerwa1

eu

Zaproszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie w 2013 i 2014 r. planuje zadania, wpisujące się w ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednym z zadań ośrodka pomocy  jest udzielanie wsparcia rodzinom z terenu Szklarskiej Poręby w postaci pomocy asystenta rodzinnego. Działanie realizowane będzie w ramach projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę-krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomoc asystenta obejmować może między innymi:

  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
  • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy rodziny chętne do współpracy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2013 roku o godzinie 15:00 w Urzędzie Miejskim przy ulicy Buczka 2 w Szklarskie Porębie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146