Zmiana godzin pracy prawnika przyjmującego w poniedziałki w MOPS

Adam Szumowski

Z dniem 6.09.2021 mieszkańcy Szklarskiej Poręby potrzebujący pomocy prawnej, przyjmowani będą w poniedziałki godzinach od 15:00 do 19:00 !

Miejsce udzielania wsparcia pozostało bez zmian – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie ul. Jedności Narodowej 11 (wejście od ulicy).

Pomoc prawna w tym dniu wynika z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 oraz z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Elżbieta Pawłowska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie