przerwa1

eu

Zakończenie projektu

W dniu 28.11.2012 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę - krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od lutego do listopada 2012 r. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta w Szklarskiej Porębie z udziałem beneficjentów projektu, zespołu projektowego, asystenta rodzinnego oraz pracowników socjalnych zaangażowanych projekt. Koordynator projektu - Justyna Mazurkiewicz przypomniała zebranym najważniejsze działania, które zostały podjęte podczas realizacji projektu. Zgromadzeni mieli również okazję do obejrzenia oraz omówienia prezentacji pokazującej wymienione działania. Uczestnikom zostały wręczone zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie przez kierownika projektu - Elżbietę Pawłowską.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146