przerwa1

eu

Szkolenie-przeciwdziałanie przemocy

W dniu 5 grudnia br. w ramach realizacji „Programu Wspierania Rodzin ze Szklarskiej Poręby na lata 2012-2015” odbyły się dwa szkolenia poświęcone sposobom przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wsparcia rodzin dysfunkcyjnych. Pierwszy blok szkolenia, który odbywał się w sali konferencyjnej MOKSIAL-U przeznaczony był dla wszystkich lokalnych służb społecznych, organizacji i osób mających styczność z problemem przemocy. Drugi popołudniowy, prowadzony w Szkole Podstawowej nr 1 przeznaczony był dla pracowników placówek oświatowych. Tematyka szkoleń obejmowała takie zagadnienia jak: formy pomocy udzielanej ofiarom w rodzinie; zalecenia dotyczące pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy; sposób prowadzenia rozmowy z ofiarą; interwencję kryzysową wobec kobiet doświadczających przemocy w rodzinie; zagrożenia w takcie udzielania pomocy ofiarom przemocy; schemat postępowania wobec problemu przemocy i zasady pracy z rodziną dysfunkcyjną; rozpoznawanie przemocy wobec dzieci – objawy u dzieci i charakterystyka zachowania opiekunów w sytuacji przemocy fizycznej, emocjonalnej, zaniedbania i przemocy seksualnej. Szkolenia te finansowane były ze środków budżetu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzyskanych z wydawanych miejscowym podmiotom zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych (MOPS-MSL)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146