przerwa1

eu

Bezpieczny Senior

W dniu 8.11.2012 roku w Klubie Integracji Społecznej odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora „Szarotka” z funkcjonariuszami policji Małgorzatą Witczak i Robertem Jaśkielewiczem, którego celem było uświadomienie seniorom zagrożeń, które mogą mieć  miejsce w domu, na ulicy, w parku, na cmentarzu, w środkach transportu i instytucjach oraz nauczyć jak im zapobiegać i jak zachować się w sytuacji zagrażającej życiu  i zdrowiu. Policjanci przeprowadzili pogadankę dot. m.in. kradzieży, włamań, utraty dokumentów, znęcania. Na koniec spotkania odbyła się dyskusja na temat przemocy.

Angelika Mitura-Goszczyńska - OSL

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146