DYSTRYBUCJA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

Adam Szumowski

Dla osób najbardziej potrzebujących w MOPS przy ul. Jedności Narodowej 11

w dniach:

- 19 sierpnia 2021 r. w godzinach 10:00-12:00
- 20 sierpnia 2021 r. w godzinach 10:00-12:00

Dystrybucja paczek dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020

W przypadku nieuzasadnionego braku odbioru żywności w wyznaczonych terminach, osoby te będą skreślone z listy osób zakwalifikowanych

Dystrybucja współfinansowana jest ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szklarskiej Porębie