przerwa1

eu

Spotkanie w sprawie spółdzielni socjalnych

W dniu 15.11.2012 roku w Sali Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dotacji na utworzenie i prowadzenie spółdzielni socjalnych. Projekt dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (mogą to być również osoby korzystające aktualnie z zasiłku dla osób bezrobotnych). Na spotkaniu Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazała podstawowe warunki, jakie należy spełnić oraz możliwości, jakie oferuje beneficjentom Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w celu utworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej na terenie naszej gminy. Podczas spotkania zrodziła się dyskusja dotycząca szans utrzymania się spółdzielni w naszej gminie, jak również najlepszych profili działalności, jakie powinna obrać spółdzielnia socjalna w Szklarskiej Porębie. Kolejne spotkanie z grupą zainteresowaną tworzeniem spółdzielni socjalnej w naszej gminie zostało zaplanowane na dzień 22.11.2012 r. (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bezrobotnych zainteresowanych tworzeniem i działalnością spółdzielni socjalnych, mających wizję i pomysł na działalność zapraszamy do kontaktu z pracownikiem socjalnym MOPS – Agnieszką Żywina pod numerem tel. 75 717 21 46.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146