przerwa1

eu

Projekt systemowy „Ja wam jeszcze pokażę"

Projekt systemowy „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” Od 11 czerwca br. w ramach projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” organizowany był  kurs prawa jazdy kat. B. Kurs prowadził Ośrodek Szkolenia Kierowców „Trasa”– Ryszard Masajada. Wsparciem objętych zostało 13 uczestników projektu, którzy we wrześniu pomyślnie ukończyli kurs i zdali egzaminy wewnętrzne oraz przystąpili indywidualnie do egzaminów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze.

W okresie 10.09 do 29.10.2012 r. w Klubie Integracji Społecznej odbywały się Treningi kompetencji i umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa Piotra Kędziorę. W zajęciach brało udział 18 uczestników projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” (zdjęcia). 8.10.2012 r. dwoje uczestników projektu rozpoczęło cykl spotkań z doradcą zawodowym. Pozostali uczestnicy projektu systemowego w dalszym ciągu korzystają ze wsparcia asystenta rodzinnego.

Angelika Mitura-Goszczyńska - asystent rodzinny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146