przerwa1

eu

Trening sprawdzający organizację oraz warunki ewakuacji

Dnia 6 listopada 2012 r. został przeprowadzony trening sprawdzający organizację oraz  warunki ewakuacji  w obiekcie Świetlicy środowiskowej „ PLUS” na Białej Dolinie. Gdy odrabialiśmy lekcje przyszła Przewodnicząca Zespołu do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w MOPS-ie pani Marlena Stach-Lewandowska w towarzystwie Komendanta Miejskiej Ochrony Przeciwpożarowej pana Marcina Wylegały, zaraz po niej zjawili się policjanci dzielnicowi: pani Małgorzata Witczak i pan Robert Jaśkielewicz. Rozmawialiśmy o celu spotkania i sposobach reagowania na różne zagrożenia, w tym o powiadomieniu odpowiednich służb i tu wykazaliśmy się bardzo dobrą znajomością numerów alarmowych. Nagle pani Irena Puch głośno i wyraźnie powiadomiła nas, że na korytarzu wybuchł pożar. Ze względu na niską temperaturę szybko ubraliśmy się i ustawieni w pary z panią Ewą Filipiak wyszliśmy z budynku na plac. W tym czasie pani Irena telefonicznie powiadomiła straż pożarną i wyłączyła bezpieczniki. Gdy wszyscy bezpiecznie staliśmy na placu, została sprawdzona ponownie obecność. Przybyli pracownicy poszczególnych służb pogratulowali nam sprawnej akcji i znajomości przepisów p/poż., po czym nastąpiło odwołanie ewakuacji. W miłej atmosferze pożegnaliśmy się z nimi, a sami wróciliśmy do świetlicy. Opracowała: Ewa Pieczko , lat 13  Podobne treningi sprawdzające organizację oraz warunki ewakuacji odbyły się w tym samym dniu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Cegiełka” w Szklarskiej Porębie Dolnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146