przerwa1

eu

Trzeźwe społeczeństwo – bezpieczne społeczeństwo

Trzeźwe społeczeństwo – bezpieczne społeczeństwo. Projekt realizowany przez Komisariat Policji w Szklarskiej Porębie przy wsparciu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2012 roku policjanci z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie kontynuują rozpoczęty w marcu 2011 roku projekt zatytułowany Trzeźwe społeczeństwo – bezpieczne społeczeństwo. Odbiorcami projektu są mieszkańcy Szklarskiej Poręby oraz turyści spędzający wolny czas w naszym mieście, mogący skorzystać z badania na trzeźwość przed wyruszeniem, jako kierowca, w podróż. Osoby zainteresowane mogą, bez względu na porę dnia, w komisariacie lub u policjantów patrolujących miasto, wykonać badanie. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie przeprowadzają także kontrole trzeźwości kierowców autokarów przewożących dzieci i osoby dorosłe na wszelkiego rodzaju wycieczki. Celem programu jest między innymi zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Szklarskiej Poręby i eliminowanie sytuacji, w których nietrzeźwy kieruje pojazdem. Na działania przewidziane w programie jest zapotrzebowanie; w 2011 roku 134 osoby były zainteresowane sprawdzeniem poziomu promili we krwi przed podróżą. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odpowiadając na zapotrzebowanie zakupiła jednorazowe ustniki, bez których badanie alkosensorem nie może być wykonane.

Kom. Donat Pawłowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146