przerwa1

eu

Przeciwdziałanie przemocy

Przeciwdziałanie przemocy - szkolenie dla specjalistów stykających się z osobami,  na których wywierana jest przemoc domowa

W dniu 05.12.2012 r., w ramach realizacji Programu wspierania rodzin ze Szklarskiej Poręby, zorganizowane zostanie szkolenie poświęcone sposobom przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wsparcia rodzin dysfunkcyjnych. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służb społecznych, placówek oświatowych oraz wszystkich osób mających styczność z problemem przemocy w rodzinie.

Tematyka szkolenia obejmować będzie takie zagadnienia jak:

  • formy pomocy udzielanej ofiarom w rodzinie;
  • zalecenia dotyczące pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy;
  • sposób prowadzenia rozmowy z ofiarą;
  • interwencję kryzysową wobec kobiet doświadczających przemocy w rodzinie;
  • zagrożenia w takcie udzielania pomocy ofiarom przemocy;
  • schemat postępowania wobec problemu przemocy i zasady pracy z rodziną dysfunkcyjną;
  • rozpoznawanie przemocy wobec dzieci – objawy u dzieci i charakterystyka zachowania opiekunów w sytuacji przemocy fizycznej, emocjonalnej, zaniedbania i przemocy seksualnej.

Szkolenie odbywać się będzie w Szklarskiej Porębie w dwóch blokach:

  • I – dla służb społecznych i osób mających styczność z problemem przemocy  05.12.2012 r. w godz. 9.00 – 14.00
  • II – dla placówek oświatowych  05.12.2012 r. godz. 14.30 – 17.30

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w szkoleniu, posiadamy jeszcze wolne miejsca na I blok tj. 05.12.2012 r. godz. 9.00. Zapisy na szkolenie odbywają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, tel. 075 7172146. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie w całości finansowane jest ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
        
Agnieszka Żywina

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146