przerwa1

eu

Przewodnicząca Zarządu Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej

W dniu 29 października 2012 r Dyrektor naszego Ośrodka Elżbieta Pawłowska została wybrana na Przewodniczącą Zarządu Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Forum będzie reprezentantem pomocy społecznej wobec samorządów lokalnych, instytucji rządowych. Jego głównym celem jest integracja i rozwój dolnośląskiego systemu pomocy społecznej między innymi poprzez kształtowanie nowoczesnej polityki społecznej, tworzenie grup wsparcia; wymianę doświadczeń, wpływanie na tworzenie prawa pomocy społecznej oraz wzmocnienie pozycji pomocy społecznej i kształtowanie wizerunku jej kadry. Członkami Forum są osoby i instytucje działające  w obszarze pomocy społecznej z terenu województwa dolnośląskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że działalność Forum opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Wszyscy pracownicy MOPS-u serdecznie Pani Dyrektor gratulują i życzą owocnej pracy !

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146