przerwa1

eu

Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie na finiszu ogólnopolskiego projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Od początków 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy uczestniczy w ogólnopolskim, systemowym projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Projekt zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest przez partnerstwo publiczno-społeczne, a współfinansowany ze środków UE.

Ośrodek pomocy ze Szklarskiej Poręby, na podstawie przygotowanego wniosku i prezentacji dotychczasowych działań podejmowanych wspólnie ze społecznościami, został wyłoniony spośród tysiąca zgłoszeń z całej Polski i zakwalifikowany do elitarnej grupy 21 EDUKATORÓW, obok instytucji z Wrocławia, Warszawy, Poznania, Katowic, Gdyni. Celem głównym projektu jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej. Cały projekt trwa od 2009 do 2014 roku jednakże wsparcie, jakie otrzymuje nasz macierzysty ośrodek w postaci całkowicie bezpłatnych 11 trzydniowych szkoleń w Warszawie oraz bieżącego współdziałania z mentorem przyjeżdżającym do MOPS, obejmuje okres od marca 2011 do listopada 2012. Dodatkowe obciążenia w postaci zadań domowych zleconych do wykonania rekompensuje Elżbiecie Pawłowskiej i Justynie Mazurkiewicz, reprezentantkom jednostki organizacyjnej samorządu, możliwość promocji Szklarskiej Poręby. Występowałyśmy na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach między innymi w Pałacu Kultury i Nauki, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, miałyśmy także możliwość opublikowania artykułów o prężnie działających społecznościach Szklarskiej Poręby, w materiałach informacyjnych i naukowych, akademickich pozycjach. Wizyta studyjna w Leeds w Wielkiej Brytanii (9.09.2012 - 15.09.2012), w mieście borykającym się z wysokim bezrobociem, ubóstwem oraz z napływem dużej ilości emigrantów, dała materiał do przemyśleń, także w zakresie rozwiązań stosowanych w polskim systemie zabezpieczenia społecznego.   Jest to szczególnie istotne z perspektywy końcowej fazy pilotażowego wdrażania Modelu organizowania społeczności lokalnej (OSL), wypracowanego przy naszym zaangażowaniu i w kontekście czekającego nas raportu z wdrażania OSL w instytucji oraz sprawozdania z inicjatyw podejmowanych wspólnie ze społecznością lokalną. Jestem przekonana, że wysiłki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w promowaniu, informowaniu i upowszechnianiu przedsięwzięć podejmowanych wspólnie z innymi podmiotami z terenu Szklarskiej Poręby, w oparciu o partnerskie relacje Samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu, są dostrzeżone przez szerokie, ogólnopolskie forum instytucji zabezpieczenia społecznego. Jednocześnie czuję się wyróżniona podobnie jak inni pracownicy ośrodka występując, jako reprezentant środowisk aktywnych, np. mieszkańców Osiedla Huty pamiętających o tradycjach tego rejonu, mieszkańców Szklarskiej Dolnej zmieniającej się w centrum aktywności społecznej czy Partnerstwa Wspólnie dla Szklarskiej Poręby, któremu bliskie są wszelkie kwestie dotyczące naszego miasta. Nasza siła, jako Samorządu bierze się z zaangażowania ludzi, odpowiedzialności za miejsce, wzajemnego wsparcia i promocji tego, co ważne i dobre.       

Elżbieta Pawłowska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146