DYSTRYBUCJA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

Adam Szumowski

DYSTRYBUCJA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH dla osób najbardziej potrzebujących w MOPS przy ul. Jedności Narodowej 11

ee1

w dniach:

20.05.2020 r. w godzinach 11:00-13:00
21.05.2020 r. w godzinach 11:00-13:00.

Dystrybucja paczek dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019

W przypadku nieuzasadnionego braku odbioru żywności w wyznaczonych terminach, osoby te będą skreślone z listy osób zakwalifikowanych

Dystrybucja współfinansowana jest ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szklarskiej Porębie