przerwa1

eu

Spotkanie Beneficjentów z Zespołem realizującym projekt systemowy

Spotkanie Beneficjentów z Zespołem realizującym projekt systemowy „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 14.08.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie Beneficjentów  projektu systemowego Porębie „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z członkami Zespołu realizującego wyżej wymieniony projekt: Elżbietą Pawłowską – dyrektorem,  Eweliną Olesik i Henrykiem Leszczyłowskim - pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.

Na spotkanie przybyło 18 gości (w tym wszystkie osoby realizujące działania dotyczące kursu prawa jazdy kat. „B”). W trakcie spotkania omówiono realizację bieżących i przyszłych działań projektowych. Uczestnicy kursu na prawo jazdy kat. „B” aktualnie będą mieli do dyspozycji dwa samochody szkoleniowe, co przyczyni się do jego usprawnienia. 

W związku z konicznością realizacji kolejnego działania projektowego, tj. warsztatów animacji, kursanci zostali poinformowani o wymogu ukończenia jego części praktycznej najpóźniej do dnia 03.09.2012 r. Dopiero po ukończeniu jazd przez wszystkie osoby ośrodek pomocy przekaże środki finansowe na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Beneficjenci podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat kursu. Podczas spotkania omówiono także frekwencję na Festynie Rodzinnym oraz Festynie Franciszkańskim oraz podziękowano najaktywniejszym wolontariuszom, między innymi Lucynie Roszak i Grzegorzowi Tośko.

W trakcie spotkania poinformowano uczestników o organizowanych w ramach projektu warsztatach animacji, które odbędą się w dniach 06-07.09.2012 r. w miejscowości Kopaniec (osadzie średniowiecznej). Beneficjenci będą mieli zapewniony transport docelowy, obiad i poczęstunek, a dzieci uczestników – ponadto pełną opiekę. Wszystkie osoby wstępnie wyraziły chęć udziału w warsztatach. W trakcie spotkania beneficjentom rozdano materiały promocyjne oraz szkoleniowe. 

 

Informację przygotowała Elżbieta Pawłowska na podstawie materiałów uzyskanych od Henryka Leszczyłowskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146