przerwa1

eu

Na kolonie wyruszamy, uśmiech z sobą zabieramy!

 Jak co roku, wychowankowie Świetlicy Środowiskowej „Plus” oraz Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Cegiełka”, działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, wyjeżdżają w sierpniu na kolonie nad Morze Bałtyckie. Tym razem dzieci wypoczywać będą we Władysławowie a za organizację kolonii odpowiada biuro LUTUR z Lublina.
Wyjazd jest dla uczestników kontynuacją realizowanego w świetlicach przez cały rok programu wychowawczo-profilaktycznego a finansowany jest ze środków budżetu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzyskanych z wydawanych miejscowym podmiotom zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.
  W trakcie trwania 14-dniowego turnusu, na 30 dzieci z naszego miasta, czeka wiele atrakcji tj. wycieczki do Trójmiasta, na Hel, na Rozewie, do Pucka; rejs statkiem po otwartym morzu, spacer brzegiem morza do Jastrzębiej Góry oraz gry i zabawy, dyskoteki i ogniska.
Wychowankowie uczestniczyć będą także w prowadzonym programie profilaktycznym, którego tematami będą m.in. nauka: umiejętności życiowych;  przestrzegania zasad i reguł w życiu społecznych; nawiązywanie relacji interpersonalnych i rozwiązywanie konfliktów, świadomy wybór własnej roli życiowej oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie z wyrażaniem uczuć pozytywnych i negatywnych (MSL)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146