świadczenia dla rodzin z dziećmi

Adam Szumowski

W związku ze zbliżającym się nowym okresem świadczeniowym 2019/2020 informujemy, że wnioski o następujące świadczenia:

  1. świadczenia wychowawcze (500+),
  2. świadczenia dobry start,
  3. świadczenia rodzinne,
  4. świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

można składać już od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019 r. tradycyjnie - w formie papierowej.

Wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020  będą przyjmowane tylko i wyłącznie w środy od 7:30 do 17:00, w czwartki od 7:30 do 15:30.
Druki wniosków oraz szczegółowe informacje w sprawie ww. świadczeń można uzyskać w dziale świadczeń rodzinnych.
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub przez internet. W tym ostatnim przypadku do wyboru są 3 kanały online: bankowość elektroniczna, ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz PUE ZUS.
Więcej informacji oraz wzory wniosków do pobrania na stronie MRPiPS: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

plakat

Pytania i odpowiedzi

"Rodzina 500+" na nowych zasadach
Co się zmieni w rozszerzonym programie Rodzina 500+?
Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Wnioski na nowych zasadach będzie można składać:
- od 1 lipca – online poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS,
- od 1 sierpnia – w formie papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Jedności Narodowej 11, pok. nr 2.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?
Czym szybciej rodzic złoży wniosek, tym szybciej otrzyma pierwszą wypłatę (pierwsze wypłaty świadczeń w Szklarskiej Porębie przewidujemy w sierpniu). A tak przedstawiają się maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Czy samotny rodzic musi mieć ustalone alimenty na dziecko?
Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?
Rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

 

Wnioski

pobierz - Wniosek 500+

pobierz - Wniosek dobry start