przerwa1

eu

Szkolenie dotyczęce wolontariatu

W dniu 8.05.2012 r. w związku z realizacją projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęło się szkolenie dot. wolontariatu. Uczestnicy podczas zajęć:

  • zapoznają się z ideą wolontariatu oraz  podstawami prawnymi świadczenia usług wolontarystycznych;
  • zdobędą wiedzę dot.  praw i obowiązków wolontariusza oraz podmiotu organizującego wolontariat;
  • nabędą umiejętności organizacji pracy wolontariusza;
  • nabędą wiedzę o możliwościach samorealizacji i integracji międzypokoleniowej podczas wykonywania świadczeń wolontarystycznych;
  • nabędą umiejętności tworzenia wzoru porozumienia wolontariackiego, kodeksu etycznego wolontariusza;
  • poznają różne formy wolontariatu w tym wolontariatu sportowego;
  • nabędą umiejętności identyfikacji zagrożeń i ryzyka dla zdrowia wolontariusza w czasie wykonywania świadczeń wolontarystycznych.

W zajęciach odbywających się w Klubie Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie uczestniczy 7 osób. 
Równocześnie przez asystenta rodzinnego przeprowadzane są zajęcia z dziećmi uczestników projektu, które mają na celu m.in. integracje, rozwijanie postaw życzliwości i tolerancji, ćwiczenie sprawności manualnej i kształtowanie wyobraźni, ćwiczenie funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-słuchowej, trening pamięci, naukę rozpoznawania kształtów i logicznego myślenia, zwalczanie napięć oraz  poprawę kondycji i zdrowia, inspirowanie dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej, zdobycia umiejętności efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem, ćwiczenie koncentracji, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,  wyodrębnienie zachowań i cech wzbudzających zaufanie oraz  umożliwienie budowania pozytywnego obrazu samego siebie.

Angelika Mitura-Goszczyńska - asystent rodzinny

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146