przerwa1

eu

Akademia Bezpiecznego Dziecka

W dniu 10 maja 2012 r. w świetlicy „PLUS”  w ramach prowadzonego przez sierżant Małgorzatę Witczak programu prewencyjnego pn. „Akademia Bezpiecznego Dziecka” zrealizowano temat:

  • bezpieczne posługiwanie się urządzeniami elektrycznymi: przekazanie dzieciom informacji na temat zagrożeń z jakimi mogą się spotkać w domu oraz na zewnątrz - związanych z prądem elektrycznym ( pokaz multimedialny)
  • zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego kontaktu z psem (pozycja „żółwik”, „drzewko” -ćwiczenia )
  • poznanie sytuacji zagrażającym zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz nauczanie zachowania przy udzielaniu pierwszej pomocy przed medycznej
  • przypomnienie numerów alarmowych oraz zasad ich używania tylko w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (rozmowy stymulowane z udziałem dzieci)

Cel spotkań:

przygotowanie dzieci do stopniowej samodzielności przy ocenie sytuacji oraz umiejętnego podejmowania decyzji

zapoznanie w procesie wychowania i nauczania z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz sposobami przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom

uwrażliwienie dzieci na potrzebą zachowania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne oraz kolegów  w szkole, na spacerze, wycieczce, drodze do i ze szkoły, w

kontakcie z psem, osobą obcą, w domu, w lesie, w górach itp.

Program realizowany jest w II edycjach:

  • kwiecień - czerwiec 2012
  • lipiec - grudzień 2012

Podczas realizacji programu będą prowadzone powyższe cele spotkań.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146