WARSZTATY EKOLOGICZNE

| |
Adam Szumowski

We wrześniu 2019 roku oraz w czerwcu 2020 roku w Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN.

Tematyka:

  • ochrona środowiska i różnorodności bio-geologiczną regionu,
  • efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi;
  • odpowiedzialność człowieka za środowisko i jego zasoby

Warsztaty będą łączyły integrację z edukacją społeczną i obywatelską, w odniesieniu do otoczenia jakim jest środowisko naturalne.

Na zakończenie 2 etapu wybrane osoby z projektu poprowadzą prezentację na temat wybranych zagadnień dotyczących Karkonoszy przed zaproszonymi gośćmi. Będzie to równocześnie ukoronowaniem ścieżki reintegracji społecznej.