ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

| |
Adam Szumowski

Wypłacane będą świadczenia pieniężne w postaci zasiłków celowych i okresowych dla wszystkich uczestników projektu, w wysokościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości gminy.