TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

| |
Adam Szumowski

Trening kompetencji i umiejętności społecznych będzie obejmował następujące zagadnienia:

  • autorefleksja – ja, moje zasoby i potencjał oraz możliwości ich wykorzystania dla rozwoju
    metody i narzędzia pozytywnej autoprezentacji, w tym: wizerunek, mowa ciała, konstruowanie wypowiedzi w różnych sytuacjach w grupie i z pracodawcą;
  • asertywność w relacjach interpersonalnych (reagowanie na krytykę i zastrzeżenia, umiejętność odmawiania, wydawania poleceń, stawianie granic i egzekwowanie wymagań, umiejętność wyrażania opinii), rozwiązywanie konfliktów
  • praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy),
  • trening umiejętności negocjacyjnych w relacjach z pracodawcą
  • radzenie sobie ze stresem, trening uważności, sztuka relaksu i nauka autorelaksacji
  • coaching, mentoring, doradztwo zawodowe i społeczne –jak poruszać się w gąszczu nazw i jak korzystać ze wsparcia.

Treningi będą w 2 gr. dobranych pod względem sytuacji osobistej, potrzeb i oczekiwań oraz planów na przyszłość.