UTWORZENIE GRUPY WSPARCIA/GRUPY SAMOPOMOCOWEJ

| |
Adam Szumowski

celem tej grupy samopomocowej będzie pomoc samym sobie w kręgu osób dotkniętych takim samym problemem.
Osoba prowadząca grupę a przede wszystkim sami jej członkowie będą mogli

  • wspierać się wzajemnie przy pokonywaniu trudności,
  • zdobywać wiedzę na temat osobistej trudnej sytuacji,
  • rozwijać nowe formy radzenia sobie z problemem,
  • odrzucić izolację społeczną i fobie,
  • przedsiębrać wspólne działania,
  • wytworzyć w sobie pewną siebie postawę w kontaktach z profesjonalistami (np. z lekarzami),
  • stworzyć nowe perspektywy i życie wypełnić nową treścią oraz
  • dodawać sobie wspólnie odwagi przy dochodzeniu swoich praw.

grupa zacznie funkcjonować od listopada 2019 do czerwca 2020 roku. W grupie uczestniczyć będzie od 4 do 8 osób. Spotkania będą nie mniej niż 1 x w miesiącu po 3 h warsztatowe. Grupę będą tworzyły osoby z dziećmi z niepełnosprawnością, niemające możliwości zapewnienia dzieciom opieki w miejscu zamieszkania i przewiduje się zatrudnienie opiekuna do dzieci .

Na grupę przewiduje się dodatkowo 2000 zł na wydatki związane z jej inicjatywami - zaproszenie specjalisty/ specjalistów na spotkanie w celu rozwiązania konkretnego problemu (psycholog, mentor, coach, psychiatra, asystent rodziny, terapeuta uzależnień, socjoterapeuta i inni), wspólną inicjatywę prospołeczną, proobywatelską czy animacyjną lub inne zmierzające do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością lub wykluczonych.