KURS PRAWA JAZDY KAT. B

| |
Adam Szumowski

zrealizowany zostanie kurs prawa jazdy kat. B dla 6 osób w okresie od listopada 2019 roku do marca 2020 roku.
W ramach kursu, zorganizuje badanie lekarskie uczestników.
Po zakończeniu kursu opłacony zostanie egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Kurs prawa jazdy przeprowadzony zostanie w Szklarskiej Porębie lub okolicy (wówczas uczestnicy będą dowożeni lub dostaną środki pieniężne na dojazd). Jazdy rozpoczynać się będą i kończyć w miejscu zamieszkania.
Przewiduje się zajęcia teoretyczne i jazdy – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzący musi zapewnić miejsce do przeprowadzenia zajęć teoretycznych wraz z możliwością multimedialnego rozwiązywania testów.