przerwa1

eu

Projekt edukacyjny "Smaczne, bo zdrowe"

W dniach 16 i 17.03.2012r. W Świetlicy Środowiskowo- Terapeutycznej "CEGIEŁKA" został zrealizowany projekt edukacyjny "Smaczne, bo zdrowe". Realizacja projektu odbyła się w ramach działań stowarzyszenia "Projektor- wolontariat studencki", pod patronatem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem projektu było:

 • przekonanie dzieci do zdrowego odżywiania, połączone z nauką języków obcych,
 • integracja grupy,
 • rozwijanie kreatywności,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • umiejętność podziału obowiązków w grupie,
 • wyrażanie swojego zdania,
 • szacunek do wypowiedzi innych,
 • budowanie wzajemnego zaufania w grupie,
 • integracja lokalnej społeczności.

Metody, gry, zabawy wykorzystane w trakcie zajęć:- zajęcia dydaktyczne rozwijające kreatywność typu "burza mózgów" i tworzenie mapy pomysłów, quiz o tematyce żywieniowej, zabawy np. "marchewka", zabawa "w konie", "łączenie się w atomy" i inne gry (energizery).

Ramowy plan zajęć

DZIEŃ 1

 • zapoznanie się, "przełamanie barier",
 • gry integracyjne,
 • przeprowadzenie wywiadu w wśród dzieci na temat ich nawyków żywieniowych,
 • quiz ze znajomości zasad prawidłowego odżywania się
 • tworzenie "mapy zdrowego żywienia"
 • podkreślenie wagi zdrowego żywienia
 • gry i zabawy.

DZIEŃ 2

 • zajęcia językowe- zapoznanie się ze słownictwem z zakresu żywności (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)
 • zajęcia praktyczne - samodzielne przygotowywanie różnorodnych zdrowych i smacznych sałatek,
 • gry i zabawy nawiązujące do tematu projektu np. gra w "sałatką" (analogicznie do zabawy w "kąpiel"), gra w "marchewki", gra w "witaminki"),
 • podsumowanie, utrwalenie wiedzy, podziękowanie wszystkim uczestnikom.

Ewa Dmytryszyn - wychowawca

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146