przerwa1

eu

Wolontariat osób starszych jako temat wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

W dniu 9 marca br. pracownice Ośrodka/Koordynatorki Klubu Wolontariatu Marlena Stach-Lewandowska i Anna Suliga-Dołężka na zaproszenie p. Ireny Kubery wygłosiły wykład na zajęciach lokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Jeszcze młodzi”. Tematem wystąpienia były „Wyzwania wolontariatu w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”. Wykład prowadzące rozpoczęły od prezentacji, w czasie której przedstawiły zebranym zagadnienia związane z wolontariatem osób „50+”.

Następnie słuchacze podzielni na grupy mieli za zadanie znaleźć odpowiedzi na zadane przez wykładowców tezy. I tak grupa I odpowiadała na pytanie:, „dlaczego starsi ludzie angażują się w wolontariat?”, grupa II-„jakie bariery widzą ludzie starsi w możliwościach podjęcia przez nich  pracy wolontarystycznej”, grupa III „jakie korzyści płyną dla nich samych z angażowania się w działania wolontarystyczne mające na celu integracje międzypokoleniową” i wreszcie grupa IV szukała odpowiedzi na pytanie: „jakie działania należy podejmować aby zachęcać osoby starsze do wolontariatu?”. Słuchacze wykonali zadanie z ogromnym zaangażowaniem i wykazywali się duża aktywnością podczas omawiania jego wyników. Efekty zadania, po ich analizie staną się cennym materiałem badawczym dla Koordynatorek Klubu, które za kolejny cel postawiły sobie właśnie aktywizacje starszego pokolenia w dziedzinie wolontariatu. Następnie omówiono działania podejmowane w roku ubiegłym przez Klub Wolontariatu działający przy Ośrodku wraz z przedstawieniem konkretnych przykładów działań wolontariuszy oraz przedstawiono plan działań Klubu na najbliższe miesiące. Na koniec wykładu rozgorzała intensywna dyskusja na temat wolontariatu osób starszych w naszym mieście, którą niestety trzeba było przerwać ze względów ograniczeń czasowych. Ustalono jednak, że aby ją dokończyć Koordynatorki zagoszczą ponowne na zajęciach Uniwersytetu.

Marlena Stach-Lewandowska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146