Dokumenty do pobrania

Adam Szumowski

plik - Regulamin Organizacyjny Punktu Interwencji Kryzysowej

plik - Zespół Interdyscyplinarny

plikplik - Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii na 2014 rok

plikplik - Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Szklarskiej Porębie na lata 2014-2016