Punkt informacyjno - konsultacyjny i punkt terapeutyczny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

Adam Szumowski

• Poniedziałek
Radca prawny - Andrzej Musiela
godziny przyjmowania - 15:00 - 17:00
• Wtorek
Terapeuta uzależnień – Daniel Smogulecki
godziny przyjmowania - 8:00 - 12:00
• Wtorek
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
godziny przyjmowania - 15:30 - 17:30
• Środa
Polski Komitet Pomocy Społecznej
godziny przyjmowania - 11:30 - 13:30
• Czwartek
Terapeuta rodzinny i pedagogiczny - Alicja Łukaszkiewicz
godziny przyjmowania - 14:00 - 18:00
• Czwartek
Radca prawny - Andrzej Musiela
godziny przyjmowania - 9:00 - 12:00
• Czwartek
Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
godziny przyjmowania - 10:00 - 16:00
• Czwartek
Koło Emerytów i Rencistów
godziny przyjmowania - 12:00 - 14:00