przerwa1

eu

Wyjeżdzamy w sierpniu na kolonię

Na kolonie wyruszamy, uśmiech z sobą zabieramy! Jak co roku, wychowankowie Świetlicy Środowiskowej „Plus” oraz Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Cegiełka”, działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, wyjeżdżają w sierpniu na kolonie nad Morze Bałtyckie do Jarosławca. Wyjazd jest dla uczestników kontynuacją realizowanego w świetlicach przez cały rok programu wychowawczo-profilaktycznego a finansowany jest ze środków budżetu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzyskanych z wydawanych miejscowym podmiotom zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych. W trakcie trwania 14- dniowego turnusu, na 34 dzieci z naszego miasta, czeka wiele atrakcji tj. wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego, wycieczka rowerowa, wycieczka statkiem po morzu, występy teatru i cyrku, ogniska, gry i zabawy. Wychowankowie uczestniczyć będą także w prowadzonym przez socjoterapeutów programie profilaktycznym, którego tematami będą m.in. propagowanie zdrowego trybu życia bez nałogów, zasady zachowania przy udzielaniu pierwszej pomocy, bezpieczeństwo na drodze oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie z wyrażaniem uczuć pozytywnych i negatywnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146