przerwa1

eu

Z nadzieją na spółdzielnię socjalną w Szklarskiej Porębie

W dniu 9 lutego 2012 roku, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców Szklarskiej Poręby zainteresowanych samozatrudnieniem. Spotkanie poprowadził Bogusław Gałka założyciel pierwszej (i jak dotąd jedynej) spółdzielni socjalnej funkcjonującej w Jeleniej Górze.

W spotkaniu uczestniczyło dwanaście osób bezrobotnych lub pozostających bez pracy, niejednokrotnie niepełnosprawnych, upatrujących we wzajemnej współpracy i w utworzeniu spółdzielni socjalnej szansy na odnalezienie swojego miejsca na lokalnym rynku pracy.

Spotkanie jest wynikiem akcji informacyjnej przeprowadzonej przez pracowników ośrodka pomocy upowszechniającej projekt „Nowoczesna spółdzielnia socjalna”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Magnesem przyciągającym osoby poszukujące pracy jest przede wszystkim wsparcie merytoryczne i praktyczne udzielane przez specjalistów z zakresu ekonomii społecznej, a także pomoc finansowa przewidziana na założenie spółdzielni i na wynagrodzenie członków założycieli. 

Mimo stosunkowo dużego zainteresowania mieszkańców miasta tą formą aktywizacji zawodowej, wciąż można przystąpić do projektu – zdecydowanych prosimy o zagłoszenia telefoniczne pod numerem 75 717 21 46, u Violetty Kani pracownika socjalnego ośrodka pomocy, do 13 lutego 2012 do godziny14:00.

Elżbieta Pawłowska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146