przerwa1

eu

Podsumowanie działalności Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Klubu Wolontariatu  w Szklarskiej Porębie w 2011 roku W odpowiedzi na fakt ogłoszenia przez Komisję Europejską roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej powstał projekt mający na celu przeprowadzenie kampanii społecznej mającej na celu propagowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Szklarskiej Poręby oraz zintensyfikowanie działań Klubu Wolontariatu funkcjonującego przy Ośrodku.

Realizacja projektu miała przyczynić się do zaktywizowania młodego pokolenia oraz integracji międzypokoleniowej między osobami młodymi i seniorami, mieszkańcami Szklarskiej Poręby. Całej kampanii towarzyszyło hasło: „Zostań wolontariuszem, zmieniaj siebie i świat”. Działania rozpoczęto w sierpniu, rozwieszone zostały plakaty promujące ideę wolontariatu i informujące o działalności Klubu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie. Umieszczono również artykuł na stronach Ośrodka oraz Głosu Szklarskiej Poręby. Ustalono, iż Klub otwarty jest w każdą środę w godz. 14.00 – 17.00. Koordynatorzy Klubu spotkali się także z przedstawicielami organizacji skupiających osoby starsze (tj. Miejskie Koło Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej; Miejskie Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; Miejskie Koło Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych; Chór Porębianie) działających na terenie naszego miasta, w celu rozpoznania potrzeb członków tych organizacji w sferze pomocy ze strony wolontariuszy. We wrześniu, w porozumieniu z panią dyrektor Beatą Szehidewicz odbyły się spotkania z młodzieżą, z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera. Podczas spotkań tych, młodzież zapoznawana była z ideą wolontariatu, omawiane były również prawa i obowiązki wolontariusza. Wszystkie młode osoby zachęcane były również do wstąpienia do Klubu Wolontariatu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie. Wynikiem tych spotkań, było zgłoszenie się dziesięciu dziewcząt chętnych do pracy w charakterze wolontariuszy. Większość ze zgłoszonych osób została wolontariuszami osób starszych. We wrześniu utworzona została również strona Klubu Wolontariatu w Szklarskiej Porębie na portalu społecznościowym Facebook. Umieszczane są tam na bieżąco informacje o działaniach Klubu i wolontariuszy. W październiku Klub wolontariatu włączył się w akcję Szlachetna Paczka. Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Ideą akcji jest niesienie bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. W Szlachetnej Paczce prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej potrzebujących ze swojego miasta lub okolicy. Informacje o potrzebach zbierają wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych trudną sytuacją, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. W 2011 roku dzięki dwóm wolontariuszkom – pracownicom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie w bazie Szlachetnej Paczki umieszczonych zostało 6 rodzin: wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych. Aby rodziny uzyskały pomoc ktoś inny musiał stać się darczyńcą. Wszystkie rodziny znalazły swoich szlachetnych darczyńców. Szklarska Poręba nie zawiodła i tym razem. Jedną z paczek przygotowali wspólnie pracownicy Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie i Radni Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem. Drugą paczkę przygotowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej razem z Referatem Promocji Miasta oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywizacji Lokalnej przy ogromnym wsparciu prywatnych darczyńców. Pozostałe rodziny również znalazły darczyńców – były to osoby i instytucje spoza naszego miasta. 4 listopada koordynatorki Klubu wygłosiły wykład o wolontariacie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Słuchacze zapoznani zostali z prawnymi aspektami działalności wolontariuszy, przedstawiono im również dotychczasową działalność Klubu oraz plany na przyszłość. Celem spotkania była promocja idei wolontariatu, pokazania możliwości uzyskania pomocy ze strony wolontariuszy jak również wykazanie, że w wolontariacie jest również miejsce dla osób starszych. 27 listopada Klub przeprowadził akcję promującą swoją działalność. Na terenie sklepu Smak i Netto wolontariuszki wraz z koordynatorkami rozdawały ulotki informujące o działalności Klubu oraz promujące akcję Szlachetna Paczka. 7 grudnia w związku z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza obchodzonym 5 grudnia spotkaliśmy się - wolontariusze oraz koordynatorki Klubu - w chacie grillowej przy Nadleśnictwie. Podczas oficjalnej części Dyrektor Ośrodka serdecznie podziękowała wszystkim wolontariuszkom za zaangażowanie i poświęcony czas. Wolontariuszki otrzymały również dyplomy z podziękowaniami od Burmistrza Szklarskiej Poręby Grzegorza Sokolińskiego. Dla uczestników przygotowany został poczęstunek w postaci kiełbasy pieczonej na ognisku, a w kuluarach rozmawiano o tym, co jest w pracy na rzecz innych najtrudniejsze. Okazało się, że trudności są przejściowe a najważniejsza pozostaje satysfakcja z tego, że poprzez swoją obecność wolontariusze zmieniają życie innych ludzi. Kolejnym wydarzeniem związanym z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariatu był udział wolontariuszek w Izerskiej Gali Wolontariatu, która odbyła się 11 grudnia w Hali Spacerowej Domu Zdrojowego Świeradów Zdrój. Na spotkaniu tym, wolontariuszki Klubu, dyrektor Ośrodka i koordynatorzy Klubu otrzymali wyróżnienie za pracę wolontariacką na rzecz środowiska lokalnego. Kolejnym wyzwaniem podjętym przez Klub Wolontariatu była akcja zbierania żywności dla osób i rodzin potrzebujących z terenu Szklarskiej Poręby. W dniu 17 grudnia w sklepach Smak, Netto i Kaja w godz. 10.00-16.00 zbierano żywność i środki czystościowe. Na kilka dni przed zbiórką wywieszono informacje na tablicach ogłoszeniowych, w sklepach biorących udział w akcji oraz na stronach Ośrodka i głosu Szklarskiej Poręby. Wolontariuszki obecne tego dnia w sklepach Smak i Netto informowały mieszkańców o celu akcji i zachęcały do wrzucania dodatkowo zakupionych artykułów do specjalnych pojemników. Odzew mieszkańców przerósł najśmielsze oczekiwania. Mało było osób, które przechodziły obojętnie obok wolontariuszek. W ciągu sześciu godzin zebrano artykuły spożywcze i środki czystości na kwotę około 2.000 zł (kwota jest szacunkowa). Mieszkańcy ofiarowali m.in. 31 kg cukru, 39 kg mąki, 64 opakowania makaronu, 19 kg ryżu, 15,50 l oleju, 10 paczek kawy naturalnej, 6 l mleka, 5 opakowań kakao, 23 opakowania herbaty, 32 pasztety drobiowe, 11 konserw mięsnych, 7 konserw rybnych, 3 kg kaszy, 8 opakowań płatków do mleka, 38 czekolad, 16 batonów, 33 opakowania ciastek (herbatniki, pierniki, wafelki itp.), 24 opakowania cukierków (żelki, pianki, landrynki itp.), przyprawy, owoce w puszkach, pakowane próżniowo wędliny oraz środki czystości, mydła, płyny do płukania, prania, mycia okien i podłóg, mleczka do czyszczenia. Z zebranych artykułów zrobiono 18 paczek dla osób, samotnych, starszych, chorych oraz dla rodzin z dziećmi. Koordynatorzy Klubu, aby podnieść swoje kompetencje w roku 2011 uczestniczyli w dwóch szkoleniach: w dniach 14 – 15 czerwca zorganizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej „Idea Wolontariatu”, oraz w przeprowadzonym, w ramach projektu „FORUM IZERSKIE – polsko-czeska współpraca międzysektorowa – praktyczny wymiar partnerstwa” szkoleniu „Europejski Rok Wolontariatu - Nowa Perspektywa”, które odbyło się w dniach 8-9 października. Na szkoleniach tych koordynatorzy poznawali metody pracy z wolontariuszami, sposobach rekrutacji i motywacji do pracy wolontariackiej.  O wszelkich wydarzeniach związanych z działalnością Klubu można było przeczytać na stronach internetowych Ośrodka, stronie Klubu na Facebooku oraz w gazecie internetowej Głos Szklarskiej Poręby. Umieszczono również kilka artykułów w Miejskim Biuletynie Informacyjnym „Pod Szrenicą”. 29 listopada w Gazecie Wojewódzkiej ukazał się również wywiad z koordynatorką Klubu pt. „Po co Klub Wolontariusza?”, w którym omówiona została idea wolontariatu. Doceniając zaangażowanie i fachowe podejście do organizowania pracy wolontariuszy Burmistrz powołał jedną z koordynatorek do Komitetu Organizacyjnego Pucharu Świata w narciarstwie biegowym Szklarska Poręba 17-19.02.2012 r. na stanowisko Kierownika ds. Wolontariatu. Od momentu reaktywacji działań Klubu podpisano 18 umów z wolontariuszami. Wszystkie umowy zawarte były na okresy dłuższe niż 31 dni. Trzech wolontariuszy świadczyło pracę na rzecz Ośrodka – pomoc w Klubie Wolontariatu, kserowanie, porządkowanie dokumentacji. Dwie osoby podpisały umowę na świadczenie usług rehabilitacyjnych, na rzecz osób potrzebujących takiego wsparcia. Dwanaście osób podpisało umowę i świadczyło pomoc osobom starszym, chorym oraz brało udział w innych działaniach Klubu – akcje promocyjne, zbiórka żywności. Podpisano również umowę z logopedą, która świadczyła pracę na rzecz osoby potrzebującej. Indywidualną pomocą objęto: jedno dziecko w wieku przedszkolnym – pomoc logopedyczna; sześć osób starszych, chorych – wolontariuszki pomagały w zakupach, pracach domowych, uczyły korzystania z telefonu komórkowego, uczestniczyły we wspólnych spacerach. Pomocą objęto również 20 rodzin, które uzyskały wsparcie w wyniku akcji: Szlachetna Paczka i zbiórki żywności. Klub Wolontariatu świadczył pomoc niematerialną w postaci pracy wolontariuszy na rzecz innych osób, ale również w wyniku podjętych przez Klub działań 20 rodzin i osób samotnych uzyskało wsparcie materialne w postaci artykułów spożywczych, środków czystościowych, ubrań, zabawek i sprzętu AGD. W planach na rok 2012 jest przeprowadzenie kolejnych zbiórek żywności na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji przed świętami Wielkanocnymi (w dniu 31 marca) i świętami Bożego Narodzenia. Wolontariuszki wystąpiły również z inicjatywą, aby zorganizować zbiórkę słodyczy dla dzieci z rodzin wielodzietnych i potrzebujących wsparcia przed Dniem Dziecka. W dalszym ciągu wolontariuszki będą otaczać opieką osoby starsze i samotne. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim wolontariuszkom oraz innym osobom zaangażowanym w działania podejmowane i inicjowane przez Klub Wolontariatu w roku 2011. Zachęcam również do współpracy kolejne osoby i organizacje. Klub Wolontariatu zaprasza w każdą środę w godz. 14.00-17.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie. Zgodność działań ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015:

3.2. Aktywizacja społeczności lokalnych. 4.3. Kształtowanie postaw obywatelskich i rozwój wolontariatu. 4.4. Ulepszanie istniejących i wprowadzanie nowych metod form pomocy – zintegrowany system pomocy społecznej. 6.3. Stwarzanie szans dla rozwoju własnej aktywności i samorealizacji młodego pokolenia. 6.7. Aktywizacja społeczna i rozwijanie indywidualnych zainteresowań młodzieży.

Sporządziła: Anna Suliga - Dołężka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146