Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Adam Szumowski

Wysokość dodatków energetycznych, decyzją Ministra Klimatu i Środowiska, zostaje zmieniona. Nowe stawki obowiązują od 1 maja 2021 roku.
Od 1 maja 2021 r. zmienia się wysokość dodatku energetycznego. Nowe stawki dodatku zostały wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2021 r. poz. 393)
NOWE KWOTY DODATKU ENERGETYCZNEGO
W okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wysokość dodatku energetycznego będzie wynosiła odpowiednio:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
Nowe świadczenie od 1 lipca 2021 r. - pobierz , wniosek