Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

Adam Szumowski
  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku.
  2. Deklaracja o dochodach. Wnioskodawca podpisuje wniosek i deklaracje o dochodach w obecności pracownika przyjmującego komplet dokumentów.
  3. Opłata za mieszkanie, za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
  4. Faktura za wodę, za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
  5. Ostatni rachunek za energie elektryczną.
  6. Zaświadczenie o dochodack z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wszystkich członków gospodarstwa domowego (zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie z PUP, decyzja ZUS, decyzja GOPS).
  7. Wnioskodawca ubiegający się o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy zobowiązany jest do okazania się tytułem prawnym do zajmowanego lokalu (akt notarialny, umowa najmu, umowa podnajmu).
  8. Opłata za nieczystości stałe

pobierz - Wniosek o dodatek mieszkaniowy
pobierz - Oświadczenie
pobierz - zaświadczenie o dochodach