Informacja o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego

Adam Szumowski

Informacja o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. oraz z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zgodności z Konstytucją zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazały się informacje o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego:
1. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zgodności z Konstytucją art. 16a ust. 2 i art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych
2. z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zgodności z Konstytucją art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r.

Poniżej zamieszczamy treść komunikatów do pobrania.

Źródło: www