przerwa1

eu

Szklarska Poręba w literaturze naukowej

Przed kilkoma dniami ukazała się publikacja Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego pod redakcją Marty Makuch i Doroty Moroń „Osoby starsze w społeczeństwie-społeczeństwo wobec osób starszych”. W książce zamieszczony został artykuł Elżbiety Pawłowskiej, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Marleny Stach-Lewandowskiej - pracownika MOPS-u „Aktywizacja osób starszych –realizacja działań wynikających ze Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015”. Nie jest to pierwsza publikacja o polityce społecznej naszego miasta. W roku 2010 ten sam Uniwersytet wydał książkę pod redakcją Doroty Moroń i Katarzyny Zamorskiej „Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku”, w której ukazał się artykuł Elżbiety Pawłowskiej pt. „Pracownik ośrodka pomocy społecznej jako animator zmiany w środowisku na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie”. W fazie recenzowania znajduje się także artykuł Marleny Stach-Lewandowskiej- pracownika MOPS-u pt. „Działania jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na rzecz stwarzania szans dla rozwoju i samorealizacji młodego pokolenia w Szklarskiej Porębie”, który podobnie jak dwa poprzednie artykuły jest wynikiem udziału pracowników Ośrodka w organizowanych rokrocznie przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego konferencjach „Seminarium o polityce społecznej”. Książka z artykułem ukaże się w przyszłym roku.

Marlena Stach-Lewandowska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146