przerwa1

eu

Mikołaj zawitał do dzieci w Szklarskiej Porębie.

W tym roku Mikołaj zawitał do Szklarskiej Poręby już 5 grudnia. Wraz ze swoimi pomocnikami – śnieżynkami i elfami odwiedził dzieci w szkole podstawowej Nr 1 i Nr 5 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 1 i Nr 2. Wizyta Mikołaja nie była jedyną atrakcją przygotowaną dla dzieci. W świątecznym programie artystycznym przewidziano liczne konkursy oraz wspólne śpiewanie piosenek. Śnieżynki częstowały dzieci słodkimi wypiekami a na koniec wręczały każdemu drobny upominek. W każdej placówce oświatowej dzieci zostały poinformowane o zagrożeniach wynikających ze stosowania używek i otrzymały ulotki promujące zdrowy styl życia. Śpiewom, tańcom i okrzykom zachwytu nie było końca, oczywiście Mikołaj dostał zaproszenie na przyszły rok. Wizyta Mikołaja mogła się odbyć dzięki współpracy Parafii PW. Maksymiliana Kolbe, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Upominki dla dzieci zakupiono ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roli Mikołaja wystąpił ks. Daniel, śnieżynkami były pracownice MOPS a elfami wolontariusze z Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146