przerwa1

eu

Zakończenie projektu

W dniu 25.11.2011 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę - krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej w okresie od lutego do listopada 2011 r. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta w Szklarskiej Porębie  z udziałem beneficjentów projektu, zespołu projektowego oraz pracowników socjalnych zaangażowanych projekt. Koordynator projektu - Justyna Mazurkiewicz przypomniała zebranym najważniejsze działania, które zostały podjęte podczas realizacji projektu. Głos zabrali także uczestnicy projektu, dzieląc się osobistymi refleksami i odczuciami na temat udziału w projekcie. Zgromadzeni mieli również okazję do obejrzenia oraz omówienia prezentacji pokazującej wymienione działania. Uczestnikom zostały wręczone zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie przez kierownika projektu - Elżbietę Pawłowską.

Sporządziła: Angelika Mitura-Goszczyńska - asystent rodzinny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146