przerwa1

eu

Społeczna kampania Społeczna Alkohol ? A PO CO?

W dniu 18.11.2011 r. w Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” odbyło się drugie spotkanie profilaktyczno-edukacyjne prowadzone przez wychowawcę świetlicy Angelikę Mitura-Goszczyńską i sierżanta Małgorzatę Witczak. Tematem spotkania było „Asertywność – sztuka odmawiania. Część I”. Wychowankowie świetlicy pracowali na przygotowanych materiałach, dzięki którym zapoznali się z trzema rodzajami zachowań, którymi są:

ULEGŁOŚĆ – postawa charakteryzująca się

 respektowaniem praw innych osób i lekceważeniem praw własnych. Nie uwzględniamy więc swoich potrzeb, poglądów, odczuć. Ulegamy, bo chcemy być grzeczni, uniknąć konfliktów, boimy się relacji innych ludzi. Pozwalamy jednak, by nas lekceważono. Jesteśmy często nieuczciwi w stosunku do samych siebie, a to obniża naszą samoocenę. Przekaz brzmi: Liczą się swoje myśli, odczucia i potrzeby i nie ważne, czego chcę ja.

 

AGRESJA – postawa charakteryzująca się uwzględnieniem praw własnych przy jednoczesnym lekceważeniu praw innych ludzi. Charakterystyczna jest tu postawa dominacji. Jesteśmy agresywni, bo chcemy zwrócić na siebie uwagę, zademonstrować swoją władze, wyładować złość. Nasza samoocena rośnie, ale otoczenie może nas odrzucić. Przekaz brzmi: Liczą się swoje myśli, odczucia i potrzeby i nie ważne, czego ty potrzebujesz.

 

ASERTYWNOŚĆ – polega na bronieniu własnych praw, przy jednoczesnym uznawaniu praw innych osób. Ludzie asertywni potrafią powiedzieć „nie” bez wyrzutów sumienia i złości, gniewu i strachu. Asertywność to bardzo przydatna umiejętność, dzięki której możemy otwarcie wyrażać siebie, nie raniąc przy tym innych. Wzmacniamy poczucie własnej wartości, mamy szacunek dla siebie i innych. Otoczenie może nas jednak krytykować za to, że odważnie wyrażamy swe odczucia. Przekaz brzmi: Ja to widzę w ten sposób, ale chciałbym wiedzieć, co ty o tym sadzisz. Może uda nam się znaleźć wspólne rozwiązanie.

 

Wychowankowie świetlicy podawali i omawiali przykłady sytuacji ,podczas których osoby zachowują się ulegle, agresywnie i asertywnie oraz zastanawiali się dlaczego ludzie się tak zachowują i co takimi zachowaniami ryzykują.

 

Sporządziły: Angelika Mitura-Goszczyńska Małgorzata Witczak

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146