przerwa1

eu

SPOŁECZNA KAMPANIA EDUKACYJNA „ ALKOHOL? A PO CO? ”

W dniu 20.10.2011 r. w Świetlicy środowiskowej „Plus” w odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne prowadzone przez wychowawcę świetlicy Angelikę Mitura-Goszczyńską i sierżanta Małgorzatę Witczak.

Wychowankowie świetlicy dowiedzieli, że:

 • niewielkie ilości alkoholu, niegroźne dla dorosłych osób, mogą uszkadzać procesy rozwojowe wśród dzieci i młodzieży
 • zbyt wczesne spożywanie i upijanie się alkoholem może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu
 • oszołomienie alkoholem sprawia, że informacje, które nastolatek otrzymuje o sobie, czy o świecie są zniekształcone albo fałszywe
 • kilkunastoletni człowiek uczy się wiązać przyjemne stany emocjonalne ze spożywaniem procentowych napojów, a nie z konkretnymi wydarzeniami mającymi miejsce w jego życiu

Wychowankowie świetlicy zostali poinformowani ,że  dzieci wychowujące się w rodzinie, w której rodzice spożywają alkohol narażone są na:

 • Przemoc fizyczną (działania z użyciem siły , których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie - bicie, popychanie, potrząsanie, kopanie).
 • Przemoc emocjonalną (krzywdzenie ofiary odbywa się przy pomocy oddziaływań psychologicznych – poniżanie, wyśmiewanie, zawstydzanie, upokarzanie).
 • Przemoc seksualną (działa w obszarze zachowań seksualnych – zmuszanie do seksu, do nieakceptowanych form współżycia).
 • Przemoc ekonomiczną (prowadzi do uzależnienia finansowego od partnera, rodzica, ograniczanie dostępu do pieniędzy, odbieranie zarobionych pieniędzy, zmuszanie do pożyczania).
 • Zaniedbanie (niezaspokajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych – niedożywienie, brud, brak opieki medycznej, chłód emocjonalny, obojętność).

Cechami charakterystycznymi dzieci krzywdzonych mogą być:

 • Poczucie ciągłego zagrożenia, lęk i przerażenie,
 • Stan chronicznego napięcia i stresu,
 • Niskie poczucie bezpieczeństwa,
 • Poczucie niskiej wartości,
 • Osamotnienie, wyobcowanie,
 • Problemy z kontrolowaniem złości – zachowania agresywne,
 • Skłonność do płaczu i przewrażliwienie – zachowania uległe,
 • Wstyd, izolacja i lęk przed światem zewnętrznym,
 • Poczucie żalu,
 • Przemoc ogranicza rozwój intelektualny,
 • Problemy z koncentracją uwagi i problemy z nauką,
 • Zaburzenia postrzegania świata,
 • Brak poczucia wpływu na swoje życie,
 • Agresja wobec młodszego rodzeństwa/kolegów ze szkoły/rodziców,
 • Dziecko jak świadek przemocy,
 • Nieufność, smutek i zaburzenia depresyjne,
 • Sięganie po substancje psychoaktywne,
 • Konflikty z prawem - dziecko staje się sprawca czynów przestępczych,
 • Przewlekły stres zaburza funkcjonowanie mózgu,
 • Objawy psychosomatyczne i zachowania kompulsywne.

Wychowankowie świetlicy metodą burzy mózgów definiowali pojęcie, wskazywali sytuacje, w których można zadzwonić do telefonu zaufania, zastanawiali się jak działa telefon zaufania  i czy ma jakieś zasady oraz w jaki sposób dzięki telefonowi zaufania można uzyskać pomoc.

Sporządziły: Małgorzata Witczak , Angelika Mitura-Goszczyńska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146