przerwa1

eu

Społeczna kampania edukacyjna - Alkohol? a po co ?

W dniu 14.10.2011 r. w Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne prowadzone przez wychowawcę świetlicy Angelikę Mitura-Goszczyńską i sierżanta Małgorzatę Witczak.

  1. Czym jest telefon zaufania? Wychowankowie świetlicy metodą burzy mózgów definiowali pojęcie, wskazywali sytuacje, w których można zadzwonić do telefonu zaufania, zastanawiali się jak działa telefon zaufania  i czy ma jakieś zasady oraz w jaki sposób dzięki telefonowi zaufania można uzyskać pomoc. Telefon Zaufania 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Linia 116 111 obsługiwana jest przez psychologów i pedagogów, którzy wysłuchują młodych ludzi, rozmawiają o ich problemach, udzielają im wsparcia sytuacjach kryzysowych. Dzwoniący nie muszą podawać swoich danych, by porozmawiać.*
  2. Wychowankowie świetlicy brali udział  w ćwiczeniu „Głuchy telefon” dzięki czemu zastanawiali się, co może pomóc w przekazywaniu informacji, a co może to utrudnić. Opis sytuacji, a zwłaszcza podkreślenie przez osobę szukającą pomocy, co jest dla niej ważne , pozwala odbiorcy zrozumieć problem i szukać odpowiedniego rozwiązania.*
  3. Wychowankowie świetlicy podzieleni na 3 grupy tworzyli prace plastyczne „Jak lubię spędzać czas?”. Celem zajęć było wskazanie możliwości spędzania czasu, wolnego od używek.
  4. Wychowankowie świetlicy zostali poinstruowani jak powinni zachować się kiedy widzą lub wiedzą, że dzieci i młodzież spożywa alkohol.


ulotka , plakat

Sporządziły: Małgorzata Witczak Angelika Mitura-Goszczyńska

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146