przerwa1

eu

Liderzy lokalnej społeczności Osiedla Huty planują kolejne działania.

W dniu 05 października 2011 w Przedszkolu nr 2 na Osiedlu Huty odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie liderów lokalnej społeczności z pracownikami Ośrodka -autorami „Mapy potrzeb i zasobów Osiedla Huty”. Na spotkanie przybyli liderzy lokalnej społeczności, którzy stanowią już stałą grupę osób zaangażowanych w działania na rzecz tego obszaru naszego miasta ale budujący jest fakt, że pojawiają się na nich także osoby nowe, spoza Osiedla Huty. Ośrodek reprezentowali Ewelina Olesik, Kazimierz Osowski oraz Marlena Stach-Lewandowska. Tematem spotkania było podsumowanie zrealizowanych dotychczas zadań wynikających z „Mapy” oraz wstępne ustalenia dotyczące organizacji w roku 2012 „Festynu Hutniczego”, który został zaplanowany na 12 maja. Ustalono między innymi, że do atrakcji zapewnionych przez organizatorów festynu w tym roku dołączą inne, także związane z tematyką hutnictwa szkła. Do działań takich należy np. zaproszenie na festyn hutników z Czech, co umożliwi rozegranie II Międzynarodowych Mistrzostw Dmuchania Bańki Szklanej. W toku dyskusji pojawiła się koncepcja utworzenia na Osiedlu Huty organizacji pozarządowej, która zajmowałaby się realizacją zapoczątkowanych już działań na rzecz lokalnego środowiska, ale miałaby także możliwość ubiegania się o zewnętrzne środki na ich sfinansowanie (za przykładem „Stowarzyszenia Zdolna Dolna”, które swój początek ma w stworzeniu przez Ośrodek ”Mapy potrzeb i zasobów Szklarskiej Poręby Dolnej”). Decyzje w tej sprawie zapadną na następnych spotkaniach po rozeznaniu uwarunkowań prawnych. Poruszano także temat biegowych tras narciarskich łączących Osiedle Huty z Jakuszycami, ale ze względu na fakt zaplanowania na następne dni spotkania przedstawicieli władz lokalnych i innych organizacji zainteresowanych tym tematem ustalono, że temat powróci na następnych spotkaniach, kiedy będą znane już konkretne ustalenia. Następne spotkanie zaplanowano na 16 listopada o godzinie 17.30.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146