przerwa1

eu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  1. Rada Nagrody „Samorząd Równych Szans 2011” Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego wysoko oceniła zgłoszony przez MOPS projekt pt. „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych jako cel systemowych działań i międzysektorowej współpracy partnerskiej podmiotów z terenu Szklarskiej Poręby” i przyznała Gminie Szklarska Poręba wyróżnienie i tytuł „Samorząd Równych Szans 2011”. Wręczenie wyróżnienia odbędzie się w dniu 24 września 2011 r. w Zakopanem podczas uroczystej gali Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
  2. W dniu 30 sierpnia 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach projektu „Partnerstwa na rzecz rozwoju” realizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej i Agencję Rozwoju i Innowacji, do realizacji którego przystąpiła Szklarska Poręba. Na spotkanie przybyli przedstawiciele miejscowych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych. MOPS reprezentowała Pani Marlena Stach-Lewandowska. Na spotkaniu poruszono tematy związane z funkcjonowaniem miasta oraz problemy i zjawiska występujące na terenie miasta wyodrębnione przez uczestników projektu jako elementy, które powinny znaleźć się w Strategii rozwoju Szklarskiej Poręby.
  3. W dniach 30 sierpnia-01 września 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie wziął udział w „Treningu zgrywającym System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach Województwa Dolnośląskiego”. Dyrektor Ośrodka Pani Elżbieta Pawłowska oraz podległy jej zespół pracowników powołany do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zobowiązani byli do odbierania informacji o hipotetycznych sytuacjach kryzysowych w wyznaczonych przez Sztab Treningu godzinach, potwierdzania informacji o jej odbiorze oraz udzielenia odpowiedzi o gotowości do podjęcia działań zgodnie z przyjętą w Ośrodku „Procedurą działania MOPS w razie ogłoszenia sytuacji kryzysowej”

 

Przygotował:
Henryk Leszczyłowski – pracownik socjalny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146