przerwa1

eu

Artykuły

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 21 listopada 2014 odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku przeznaczonego na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W nowym miejscu urzędowania zarówno pracownicy jak i petenci czują się komfortowo i swobodnie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem pomocy dla osób w trudnej sytuacji, ale też aktywizującym lokalną społeczność poprzez różnorodność realizowanych działań. Nowe pomieszczenia pomogą zapewne w jeszcze lepszym zadbaniu o potrzeby mieszkańców Szklarskiej Poręby.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej , świetlica „PLUS” wykonała 120 sztuk biało-czerwonych kotylionów,  które zostały wręczone uczestnikom uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Trwają przygotowania do turnieju „Kocham cię Szklarska Porębo”, który odbędzie się 28.10.2014 r. o godz. 1400 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. W programie turnieju m.in. zacięte potyczki dwóch zespołów pod przewodnictwem włodarzy miasta , konkurencje sportowe oraz na zakończenie tort dla uczestników i kibiców. 16 października  odbyło się już jedno spotkanie organizacyjne , a drugie przewidziane jest na 22 października.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Klub Integracji Społecznej, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”, Świetlica środowiskowo- terapeutyczna „Cegiełka” oraz grupa samopomocowa młodych rodziców realizują projekt
"Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez aktywizację i integrację dzieci, młodzieży i ich rodziców”. W związku z powyższym 31.10.14 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach warsztatów animacji czasu wolnego.

plik raportu

Raport Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

8 października br. w Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej Cegiełka przy ul. Kolejowej 22 odbyło się spotkanie wychowawców świetlicy z rodzicami wychowanków. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor Ośrodka Elżbieta Pawłowska, kierownik świetlic, lider Klubu Integracji Społecznej, specjalista pracy z rodziną i socjoterapeutą. Tematem spotkania był program profilaktyczno-wychowawczy realizowany w świetlicy.
Spotkania z rodzicami wychowanków świetlic mają na celu uzyskanie spójności w oddziaływaniu wychowawczym.

plik raportu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146