Get Adobe Flash player

przerwa1

Nowa strategia społeczna Szklarskiej Poręby.

Do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Stąd też od czerwca br. nad opracowaniem nowej Strategii społecznej na lata 2016-2020 pracuje pod kierownictwem zastępcy burmistrza Stanisława Koziny zespół powołany przez burmistrza złożony z ekspertów zaangażowanych w rozwiązywanie i profilaktykę występowania problemów społecznych na co dzień.

Czytaj więcej...

Hej, hej, sobótka, sobótka, Dzień jest długi, noc (deszczowa) i krótka…

Chociaż pogoda zafundowała raczej temperatury jesienne niż letnie, a deszcz towarzyszył organizatorom przez cały czas trwania imprezy, w nocy z soboty na niedzielę (20/21.06) w parku przy domu Braci C i G. Hauptmannów odbyła się Sobótka Świętojańska zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalni-Niebanalni w Szklarskiej Porębie.
Sobótka rozpoczęła się wspólnym korowodem jej uczestników ze Skweru Radiowej Trójki,  na którym od rana odbywał się Jarmark Świętojański. Przy dźwiękach Walońskich bębnów maszerowały trzy pokolenia mieszkańców miasta, powitani w Muzeum przez goszczących w naszym mieście gości z miasta partnerskiego Bad Harzburg.

Czytaj więcej...

Kocham Cię Szklarsko !

Po raz czwarty w historii naszego miasta ale po raz pierwszy w Szkole Podstawowej nr 1 w czwartek 5 listopada rozegrany został turniej Kocham Cię Szklarsko.

W szranki stanęły dwie międzypokoleniowe drużyny, na których czele dzielnie walczyli Burmistrz Mirosław Graf (drużyna Czerwonych)  i Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Jahn (drużyna Niebieskich). W skład każdej drużyny wchodzili przedstawiciele uczniów: szóstej klasy szkoły podstawnej, gimnazjum, liceum oraz reprezentanci nauczycieli i seniorów. Każdą z drużyn wspierała 20-osobowa międzypokoleniowa grupa wspierająca.

Czytaj więcej...

Sobótka Świętojańska

ZAPROSZENIE
NA SOBÓTKĘ ŚWIĘTOJAŃSKĄ

Po raz kolejny w czerwcu zapraszamy Mieszkańców Szklarskiej Poręby i Gości na wspólne celebrowanie zwyczajów związanych z letnim przesileniem Słońca.
 20 czerwca 2015 podmioty z terenu miasta, w ramach współpracy partnerskiej, przygotowały szereg atrakcji dostępnych od rana  – bez względu na pogodę !!!

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającym się nowym  okresem świadczeniowym  2015/2016 przypominamy o konieczności składania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Czytaj więcej...

Tam za górą jest granica…

Tam za górą jest granica…
album wspomnieniowy z okazji 70 lat WOP

Obchody siedemdziesiątej rocznicy objęcia ochroną granicy w Karkonoszach poza nami, jednakże wciąż możemy wrócić do tematu sięgając po pozycję wydawniczą zatytułowaną Tam za górą jest granica… 70 lat WOP. 
Pomysł zebrania wspomnień kolejnych pokoleń chroniących granice Polski powstał nieprzypadkowo. Spotkania członków Komitetu Organizacyjnego Obchodów, sprzyjały wymianie informacji o teraźniejszości i o przeszłości. Płynące opowieści  odkrywały różnorodność ścieżek wiodących ku polsko-czechosłowackiej granicy.

Czytaj więcej...