przerwa1

eu

Poszukiwany pracownik socjalny!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie poszukuję osoby z uprawnieniami do pracy, jako pracownik socjalny. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu 7571712146 wew. 106.

Informacja

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Informuje o przedłużeniu do dnia 02.03.2018 r terminu składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przy realizacji zadań Asystenta Rodziny
wynikających z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r., poz.575).


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/Elżbieta Pawłowska
Szklarska Poręba, 15.02.2018 r                      

Poszukujemy opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie poszukuje kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (dorosły mężczyzna w wieku 22 lat z zaburzeniami psychicznymi) Zakres podstawowych zadań to sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasno-wolnionego oraz reprezentowanie w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświad-czeń woli. Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów w kopercie opatrzonej dopi-skiem  "Kandydat na opiekuna prawnego"  w siedzibie Ośrodka przy ul. Jedności Narodo-wej 11 lub przesłanie ich na adres dyrektor.mops@szklarska poreba.pl


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /-/Elżbieta Pawłowska

Informacja

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Informuje o przedłużeniu do dnia 02.03.2018 r terminu składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przy realizacji zadań Instruktora reintegracji zawodowej i społecznej-organizator społeczności lokalnej w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Kolejowej 22/1


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/Elżbieta Pawłowska
Szklarska Poręba, 15.02.2018               

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146