Get Adobe Flash player

przerwa1

Złotówka za złotówkę

Informujemy iż, od 1 stycznia 2016 r. możliwe jest otrzymanie świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia dochodu.

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1,00 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1,00 zł.

Czytaj więcej...

Tradycyjne Spotkanie Bożonarodzeniowe na Osiedlu huty !

Po raz piąty w historii naszego miasta, ale po raz pierwszy w żłobku a nie w przedszkolu na Osiedlu Huty w sobotę 12 grudnia przy dźwiękach kolęd zagranych przez o. Pawła z parafii Bożego ciała a zaśpiewanych przez  członkinie parafialnej scholii odbyło się Bożonarodzeniowe spotkanie świąteczne na Osiedlu huty. Oprócz tradycyjnych już stanowisk, na których można było zrobić swój własny stroik świąteczny czy udekorować cekinami styropianowe bombki na tegorocznym spotkaniu pojawiły się trzy nowości.

Czytaj więcej...

Komunikat

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.
Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000 zł miesięcznie przysługuje przez rok od urodzenia dziecka. Wniosek może złożyć osoba, która nie pobiera zasiłku macierzyńskiego.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku. pobierz

20 ton jabłek dla mieszkańców Szklarskiej Poręby od Polskiego Czerwonego Krzyża

Widok takiej ilości jabłek zaskoczył nas wszystkich! Każdemu z organizatorów zaświtała w głowie inna myśl: Agnieszce– ile czasu tu spędzimy? Sabinie – czy wszyscy zawiadomieni zjawią się po jabłka? Kasi - oby tylko nie padało! Ja pomyślałam o bezpieczeństwie –pracowników i odbierających jabłka… Zanim przystąpiliśmy do rozładunków wiedziałam też, czego nam brakuje…

Czytaj więcej...

Nowa strategia społeczna Szklarskiej Poręby.

Do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Stąd też od czerwca br. nad opracowaniem nowej Strategii społecznej na lata 2016-2020 pracuje pod kierownictwem zastępcy burmistrza Stanisława Koziny zespół powołany przez burmistrza złożony z ekspertów zaangażowanych w rozwiązywanie i profilaktykę występowania problemów społecznych na co dzień.

Czytaj więcej...