przerwa1

eu

PODPROGRAM 2017 – efekty

1.    We współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu realizowaliśmy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 r.-czerwiec 2018 r.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającym się nowym okresem świadczeniowym  2018/2019 informujemy, że wnioski o następujące świadczenia:
1.    świadczenia wychowawcze (500+),
2.    świadczenia rodzinne,
3.    świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
można składać już od 1 lipca 2018 r. w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2018 r. tradycyjnie - w formie papierowej.

Wnioski na okres świadczeniowy 2018/2019
będą przyjmowane
tylko i wyłącznie
w środy od 7:30 do 17:00,
w czwartki od 7:30 do 15:30.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub przez internet. W tym ostatnim przypadku do wyboru są 4 kanały online: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna.

Poszukiwany opiekun

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje opiekuna do pełnienia usług opiekuńczych u kobiety zamieszkałej na Białej Dolinie w wymiarze do 26 godzin miesięcznie (średnio po 2 godziny, co 3 dni). Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za 1 godzinę usługi 20,00 zł brutto. Bliższe informację pod numerem telefonu 757172146 wew.118

Szklarska Majówka w Szklarskiej Porębie VIII Festyn hutnictwa szkła

Ubiegłoroczny Kryształowy Rajd to strzał w dziesiątkę – tak twierdzili uczestnicy; pani Marlena, która wraz z rodziną przeszła trasę mimo niesprzyjającej aury podkreśla: Rajd to doskonały pomysł na spędzenie czasu z rodziną czy przyjaciółmi. A podczas wędrówki można poznać mniej znane miejsca związane z historią hutnictwa w naszym mieście, których przecież nie brakuje.

Czytaj więcej...

Program "Dobry Start" 300 na dziecko

300„Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społecznych
PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW SZKLARSKIEJ PORĘBY NA LATA 2018 - 2023

Zespół reprezentantów: samorządu Szklarskiej Poręby i jego jednostek organizacyjnych, przedstawicieli szkół i przedszkoli, służby zdrowia, ośrodka terapii uzależnień, a także organizacji pozarządowych oraz kościelnych z terenu miasta, opracowywał na podstawie danych pierwotnych pozyskanych także w oparciu o badania własne, projekt Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Szklarskiej Poręby na lata 2018 -2023. Konieczność utworzenia lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (DzU poz 458). Określono w nim strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Wnioski dotyczące projektu proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do dnia 20.04.2018 roku.

program

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jedności Narodowej 11
58-580 Szklarska Poręba
Tel: 757172146